billet - chronique

An bann blé ! - Kréyolad 322

Jédi pasé (17/06) tout lari Fodfrans épi Matinik té tou kam. An mouch pa té ka volé pas tout moun té douvan télé-yo pou yo té sa wè « Lé Blé », kidonk Létjip dè Frans.
Ni an machann pwason ki rivé a ped vwa’y afos  kriyé. Mari’y té sòti miklon épi an kanno volan. I ped vwa’y afos i kriyé :
-    Volé blé, volé blé!
Yo fini pa ba “Lé Blé” an bèl volé. Meksik pa fè sik i matjé dé bi ki fè an jwè ped tet-li.
Asiparé an boug ki ni fanmi’y isi té ké anrajé telman i té ké di antrénè a an mo anlè manman’y.

Domének pa ka konprann kréyol mé i té asiré, sé pa an belbonjou misié té di’y, pas i rivé tann fout…
Es i di’y foutbol ?
Es i di’y fouté’y la …… pasians?
Pèsonn pa djè sav, mé sa ki asiré sé pa an bon bagay i di’y.
Domének mandé misié pa antré lamitan, i bay biyé palapenn-li.
Apré poudjol-tala sa frédi sé boug-la anlè téren-an.
Es sé pa sa ki fè sé boug-la jwé kon dé blé ?
Ni sipòtè ki vréyé bon flanm. Kouté sa yonn di :
-    Sé blé-a pa sa chouté an sitron dan ladésant !
-    Sé blé-a sé dé pié-niklé !
Mé adan tousa ni an sipòtè ki té konnet sé jwè-a kondisiré i té fè-yo. Mi sa i mété kò’y ka rakonté.

« Anelka di Abi, fè-mwen avrè bò Evra an Toulalan. Misié pa té sav sa sa yé, mé i té konnet ta Malou éti i té ka glisé yonndé ti-kout ren.
Lè Piè-Jiniak tann sa, i té anvi ri mé i pa té sa ri kon Anri. Li Ribé, ri plen bouden’y toupandan anlo sipòtè Lafrans wè sé mésié pa té an sa pies toubannman lanné-tala.


Ni yonn ki di :
Ga yo, yo ja tou las, yo ké éliminé dépi prèmié tour. Galas ki té anlè téren-an ek ki ni labitid ba Abi bon dal, (sé pou sa i ka kriyé’y Abidal) kité an meksiken chapé anlè’y pou matjé dézièm bi-a.

Pou lakoup dimond-tala « Lé Blé » jwé kon dé blé. Yo pòkò mi, yo kon dé friyapen blé !

Jid


Bel poveb kréyol 108
Ou sé di « Léblé » pati Lafrik lisid kabrit, yo déviré mouton
Jid
 

Share