billet - chronique

Matinik tjou-pou-tet - Kréyolad 342

Pa ni an mwa, nou té ka vréyé bon labou, pas Jennkarlos té vini Matinik, pou té sa wè fanatik-li. Ében kou-tala, i pa vini Fòdfrans, i monté pa dan Linò. Lémami pé ké ni lapenn fè kar pou désann an vil. Kou-tala, ou sé di sa ki enmen misié pli chansé, pas biyé-a titak mwen chè, (i a 35 éro selman, avan sété 50 éro).


Simenn pasé sé té Jounen Entènasional Kréyol, é kon chak jou, man ka aprann an bagay nouvo. Man té ja tann dépi lontan, ki kréyol sé pa té an lang. Andidan Antilla, man wè an gran mè an komin ki lianné épi Lasoufriyè Sent-Lisi, ki pran bon fè épi Toma, té ka pousuiv jounal-la. An menm balan-an, man aprann ki adan komin Sentàn, sé té épi kréyol yo té ka bokanté épi sé lézot péyi-a. Yo jik mété atè épi Gwadloup, an Fédérasion Kolektivité Kréyolopal andidan Lakarayib (FCCC) pou bokanté épi Karayib-la.


Man aprann, menm manniè té ni « fransé-bannann » éti moun ka fè kawo, atjelman i ni « kréyol ponm-tè ». Tout moun ka fè fot, ka fè sa yo lé, ka ékri’y an gou-yo, ka palé’y gro gra épi épé, pèsonn pa ka di ayen, yo pa ka fè lafet épi sa. Akondi Janklod Diverjé : « Lè ou piti, fout ou ka pran fè ». Lè ou sé an piti lang, an piti pep, an ti-zizin nasion ek an ti-gigin kilti : fout ou ka pran fè !

Chak bètafé ka kléré pou nam-li, an patjé parti politik ka fè sa yo pé pou yo douvan-douvan. Anni gadé Dominik (sé pa péyi-a ki an fas Gran-Riviè a, mé tala ki té prèmié minis-la) ében, i ka vini sé tan prochen andidan an lékol pou i palé di an liv asou Sézè. Tousa fè ki magré Marni lajòl dépi pasé karantan, i pres ped tout tet-li. Sé bien pou sa yo vréyé’y Kolson. Sé pa li selman ka di Matinik ka pati pa tet ek ka planté létjet. Ni moun ka di :
-    Ni lontan i ja tjou-pou-tet !


Jid


Bel poveb kréyol 127
Ou sé di pou Ayiti, Toma pa ka distrè : « Pli ou déchiré, pli chien ralé’w » épi : « Sé lè’w déchiré ou ka jwenn belmè’w ».
Jid

 

Share