billet - chronique

Obama par Jid, Kréyolad 239

Marten Literkin, an nonm ki té fè an bel rev.   Ni karantan misié jik ped lavi’y pas i té ja révé sa. Sonjé, misié té wè, té ké ni an tan éti nonm té ké konsidéré pou fos lidé-yo, é pa selman asou koulè lapo-yo - Maquette de la sculpture d'Audrat à St François en GuadeloupePandan pasé 17 mwa yo plen tet-nou épi éleksion méritjen. An komité Obama jik monté isi épi triko épi bel kasket.
Simenn-tala nou ké sav sa ki douvan poutoutbon. Sondaj pa isi, sondaj pa la dan tout laliwondaj. Yo ka éséyé palé an langaj Man Sonj. Mé madann-tala pa té sa wè an mantè anba zié’y.

Ousédi sé boug sondaj-la pa menm bagay la. Anlè yonn ka bat lakat pou anonsé an kandida ni 8 pwen douvan ; twa minit apré, anlot sondaj ka di sé lot la ki ja rimonté 5 pwen.

Lamrérik sé pliziè éta, pengad moun pa tonbé léta lè rézilta ké tonbé. Chonjé an tan Busch, moun ay dòmi épi an rézilta épi lè landèmen rézilta té chalviré.


Anlo moun té ké anvi neg-la pasé douvan. (man adan tou)


Mé es méritjen ki an fon lakanpay oben dan viévil ké aksepté sa ?


Voté ba an kandida ki pa koulè yo ?

Sé apré mardi nou ké sav :
-    Es sé an bon mardi ?
-     An mardigra obensinon an mové jou pou lespwa Marten Literkin, an nonm ki té fè an bel rev.


Ni karantan misié jik ped lavi’y pas i té ja révé sa. Sonjé, misié té wè, té ké ni an tan éti nonm té ké konsidéré pou fos lidé-yo, é pa selman asou koulè lapo-yo.


Asiparé padan dé fwa, Obama mantjé pran fè tou.


Epi kalté model kriz sé labank-la pabò Lézatézini, es nou pa ka atann titak trop anlè misié ?
Obama fè an kout majò, pas i sav si  i pa lé tonbé i pé ké alé jwé.

Fout ni anlo moun isi ka fè fos pou espéré, épi an kakan lajan,  Djòn pé ké rivé maké’y, pou fè’y tonbé dan an mwa.


Jid

Share