Mas toupatou

diable rouge 0MAS TOUPATOU

Dépi ou désann an lari alé kouri vidé, sèten ou ké jwenn : 

Pabò Gwadloup, épi mas a lanmò, on gran dra nwè anlè yo èvè on èskèlèt blan désiné douvan é dèyè ; yo la pou fè-w pè !

An dé ti pa, ou ja tonbé si mas a kòn, mas a fwèt, mas a kongo, mas a gwosiwo nwèsi épi siwo batri, yo la ka anmègdé moun é enki vlé kolé anlè-w, mas a goudwon, mas a miwa, mas a hangnon, mas sal oben mas a senjan. Gadé byen osi, ou fouti tonbé anlè on nonm oswa on fanm kanpé onlè on golèt, yo ka kriyé yo mokozonbi.

 

Atè Matnik, tini Mariyàn lapo fig fèt épi fèy kann, koko, bannan é on chapo bakwa, mas a gwosiwo, tini bwadjak osi (vyé loto)

Pasi Giyàn, nou pé pa oubliyé sé touloulou-la, vlopé dépi tèt jis an pyé kifè ou pé pa sav kimoun ki dèyè mas-la.

Mési Éritaj/Gens de la Caraibe/ Mizé Branly

Share